Werk jij met de top van morgen?

MBO Topacademie bouwt samen met bedrijven en mbo-scholen aan een netwerk, waarin mbo-studenten optimaal worden voorbereid op het werkende leven. Zij zijn de Topprofessionals van morgen. MBO Topacademie is hét excellentieprogramma voor mbo-studenten met ambitie. Bent u geïnteresseerd in de Topprofessional van morgen? Sluit u aan bij het Top Businessnetwerk.

MBO Topacademie is een:

Het Top Businessnetwerk bestaat uit mbo-instellingen, het Comité van Aanbeveling, bedrijven en professionals uit verschillende sectoren, zoals o.a. De Librije, Wildlands, Samsung en Centre Parcs. Als onderdeel van MBO Topacademie maakt het Top Businessnetwerk zich sterk voor mbo’ers. Ook dragen zij bij aan een optimale voorbereiding op hun werkende leven.
Een excellentieprogramma voor ambitieuze en talentvolle mbo’ers. Door middel van 21e -eeuwse vaardigheden verkennen de Topstudenten hun ambitie, talenten en keuzes die voor hen liggen. Samen met Topcoaches uit bedrijfsleven, professionele trainers, rolmodellen en peer educators oriënteren zij zich tijdens exclusieve masterclasses op hun toekomst en bouwen zij aan een netwerk.
De kweekvijver bestaat uit een groep ambitieuze Topstudenten die op zoek zijn naar meer uitdaging. Zij zijn allen intrinsiek gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. En oriënteren zich bewust op hun eigen toekomst door zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen.
Kennisdeling op het gebied van ambitie op het mbo, excellentie en aansluiting op de arbeidsmarkt. Een uitwisseling van expertise vanuit verschillende bedrijfstakken zoals schoolleiders, ondernemers, docenten en professionals vanuit het bedrijfsleven. Een platform voor kennis en praktijkervaringen, die het verschil maken.

Meer informatie:

Vele mbo-studenten met ambitie voelen zich niet uitgedaagd op school. Deze talentvolle en ambitieuze mbo’ers willen zich graag ontwikkelen buiten de vakinhoud om. Ambitieuze mbo’ers zijn, wanneer het op het verwezenlijken van hun ambitie aankomt, veelal op zichzelf aangewezen. Dit talent mag niet weglekken. Ook zij verdienen een uitdagend vakoverstijgend excellentieprogramma.

Ondernemers en professionals willen hun expertise en kennis delen ter voorbereiding op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt van morgen. Het onderwijs wil niet alleen inzetten op vakspecifieke inhoud, maar studenten van jongs af aan aanmoedigen zich te ontwikkelen in vakoverstijgende vaardigheden. Het excellentieprogramma van MBO Topacademie speelt hier op in door deze krachten vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven te bundelen.

In het Top Businessnetwerk komen ondernemers samen om zich in te zetten voor ambitieuze mbo-studenten en hun aansluiting op de arbeidsmarkt. Wanneer praktijkervaringen en brede expertise tussen het bedrijfsleven en mbo-instellingen worden uitgewisseld ontstaat er waardevolle kennisdeling.

Het Top Businessnetwerk bestaat uit mbo-instellingen, het Comité van Aanbeveling, bedrijven en professionals uit verschillende sectoren zoals De Librije, Wildlands, Samsung en Centre Parcs. Als onderdeel van MBO Topacademie maakt het Top Businessnetwerk zich sterk voor mbo’ers. Ook dragen zij bij aan een optimale voorbereiding op hun werkende leven.

Wij zien een krachtige verbinding ontstaan tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Tientallen lokale en landelijke bedrijven zijn overtuigd van de meerwaarde van een betere aansluiting van mbo’ers met de werkvloer. Zij committeerden zich aan MBO Topacademie als partner.

Toppartnerschap kent meerdere vormen en kan op verschillende manieren invulling krijgen. Een aantal partners zetten zich in door trainingen of masterclasses te hosten en de deuren van hun bedrijfslocaties te openen. Anderen partners voorzien de masterclasses van trainers en inspirerende sprekers. Ook zijn bedrijven partner in de vorm van een sponsorship.

Allen verbinden hun naam aan MBO Topacademie en het Topbusinessnetwerk en zetten zich vol overtuiging in voor de Topprofessionals van morgen. Wilt u uw bedrijf ook verbinden aan MBO Topacademie? Dan kunt u contact opnemen met Peter Bootsman (030) 7511851, info@mbotopacademie.nl

Bedrijven:

Andrew Taylor – Eigenaar Taylor Trainingen, oprichter van Het Inspiratie Pakhuis

”Werken met de volgende generatie Toptalenten is één van de redenen waarom ik iedere dag aan het werk wil. Het geeft ontzettend veel voldoening om deze studenten te mogen inspireren zodat zij [...]

Suzanne Olsthoorn – Senior Webredacteur bij BNNVARA

“Wat goed dat dit initiatief er is! Het is altijd een feestje om zo’n kwispelende groep mbo-studenten wat te mogen leren over mijn mooie vak binnen BNNVARA.”

Frankwin van Beers – CEO Wildlands

“Professionals bij de MBO Topacademie zijn high potentials voor vele bedrijven. Graag deel ik dan ook mijn eigen ervaringen om jongeren te kunnen inspireren om hun eigen toekomst vorm te geven” [...]

Jonnie en Thérèse Boer – Chefkok & Sommelier Eigenaars de Librije

“Blijf nieuwsgierig! Doe nieuwe ervaringen op en ontdek waar je goed in bent. Met zo’n ondernemende houding kom je ver.” Lees hier hoe uw bedrijf zich kan verbinden met het Top Businessnetwerk. [...]