ken jij de top van morgen?

MBO Topacademie ondersteunt mbo-studenten en docenten in het stimuleren en ontwikkelen van talent en ambitie. Met aandacht voor de toekomst en keuzes die voor hen liggen. MBO Topacademie is hét excellentieprogramma dat inzet op vakoverstijgende vaardigheden van een brede groep mbo-studenten. Wilt u investeren in ambitieuze studenten bij u op school? Meld uw mbo-instelling dan aan.

MBO Topacademie is een:

Bestaande uit een exclusief masterclassprogramma gericht op 21e- eeuwse vaardigheden. Het Topprogramma bestaat uit o.a. twee landelijke en zes regionale masterclasses met trainingen van Topprofessionals, unieke sprekers die persoonlijke ervaringsverhalen delen, Topcoaches uit het bedrijfsleven, mbo-rolmodellen en werksessies met mede-topstudenten.
Regionale en landelijk bedrijven, mbo-instellingen en het Comité van Aanbeveling verbinden zich via het Top Businessnetwerk met MBO Topacademie. Zij investeren allen in de top van morgen, door hun vakgerelateerde expertise te delen. Bedrijven stellen als Toppartner hun deuren en netwerk open, mbo-scholen delen inzichten op het gebied van ambitie en talent onder mbo’ers en het Comité van Aanbeveling verbindt zich vanuit affiniteit en expertise op het gebied van mbo en arbeidsmarkt aan MBO Topacademie. Op deze manier wordt kunde en kennis van buiten, verbonden aan de school.
Om als school verbonden te blijven met oud-studenten, vormen de oud-studenten het alumni-netwerk. Een netwerk waarin ambitieuze mbo’ers elkaar blijven inspireren en als rolmodel actief betrokken blijven bij de school. Zo draagt het excellentieprogramma bij aan onmisbare mbo-rolmodellen, ook op lange termijn.
Kennisdeling op het gebied van ontwikkelingen van ambitie op het mbo, excellentie en aansluiting tot de arbeidsmarkt. Een uitwisseling van expertise vanuit verschillende bedrijfstakken en beroepen zoals schoolleiders, ondernemers, docenten en professionals vanuit het bedrijfsleven. Een platform voor kennis en praktijkervaringen, die het verschil maken.

Wat biedt MBO Topacademie:

Co-creatie sessies & maatwerkplan

Leergang voor docenten

Exclusieve masterclasses & trainingen

Topcoaches uit het bedrijfsleven

Mbo rolmodellen

Peer-to-peer module

LEES MEER

MBO-instellingen
Veelgestelde vragen
Vele talentvolle en ambitieuze mbo’ers voelen zich niet voldoende uitgedaagd binnen het bestaande curriculum. Zij willen zich graag ontwikkelen buiten de vakinhoud om. En hebben de ambitie om het beste uit zichzelf te halen, maar missen begeleiding en mogelijkheden om zich te ontplooien en voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen.

Deze arbeidsmarkt van morgen vraagt een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding van toekomstige Topprofessionals. Hier ligt een kans voor het mbo-onderwijs. Door niet alleen in te zetten op vakspecifieke inhoud, maar studenten van jongs af aan te stimuleren zich te ontwikkelen in vakoverstijgende vaardigheden met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.

MBO Topacademie signaleert en stimuleert ambitie en talent bij mbo’ers die meer uit hun opleiding en toekomst willen halen. En biedt in samenwerking met mbo-instellingen en het bedrijfsleven een exclusief Topprogramma.

MBO Topacademie biedt een vakoverstijgend excellentieprogramma waarin deelnemende studenten worden aangesproken op hun intrinsieke motivatie. Het programma erkent de potentie van ambitieuze studenten en daagt hen uit het beste uit zichzelf te halen. MBO Topacademie investeert samen met mbo-instellingen en het bedrijfsleven in deze Topprofessionals van morgen. Samen bouwen we aan een excellentiecultuur waarin ambitie blijvend wordt uitgedaagd en gestimuleerd.
Diversion en CNV jongeren zijn jarenlang actief op mbo-instellingen in verschillende delen van het land. Diversion werkt als aanbieder van grootschalige onderwijs- en peer educationtrajecten meer dan tien jaar nauw met het onderwijs samen aan een goede start voor kinderen en jongeren. CNV Jongeren maakt zich vanuit haar rol als jongerenbond met name hard voor een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.

In de afgelopen jaren hebben Diversion en CNV Jongeren gesproken met studenten, docenten en schoolleiders, bedrijven, MBO-raad en andere stakeholders om meer inzicht te krijgen in de geschetste problematiek. In het excellentieprogramma van MBO Topacademie bundelen Diversion en CNV Jongeren hun expertise.

MBO Topacademie biedt excellentie in de vorm van het beste uit jezelf te halen en waar nodig buiten de gebaande paden durven treden. Excellentie gericht op vakoverstijgende vaardigheden met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Zo krijgen niet alleen de beste studenten in de klas toegang tot excellentieprogramma’s, maar wordt excellentie voor een brede groep studenten bereikbaar. Met het excellentieprogramma bereiken we zodoende studenten van uiteenlopende opleidingen en verschillende niveaus.

Tijdens het excellentieprogramma worden Topstudenten via Peer Education opgeleid tot rolmodellen binnen de school. Zo inspireren zij mede-studenten aan de hand van hun ervaringsverhalen. Om als school verbonden te blijven met oud-studenten, vormen alle oud-studenten een alumni-netwerk. Een netwerk waarin ambitieuze mbo’ers elkaar blijven inspireren en als rolmodel actief betrokken blijven bij de school. Zo draagt het excellentieprogramma bij aan onmisbare mbo-rolmodellen, ook op lange termijn.